اسلایدر

وبلاگ رسمی آزادگان یازده تکریت - پرداخت مطالبات ايثارگران به صورت سهام غير قانوني است

دهم مرداد ۱۳۹۲

پرداخت مطالبات ايثارگران به صورت سهام غير قانوني استمجتبي
رحماندوست:
اقدام بنياد شهيد در پرداخت مطالبات ايثارگران به صورت سهام غير قانوني است

160نماينده مجلس در واکنش به اقدام غير قانوني بنياد شهيد و امورايثارگران درخصوص نحوه پرداخت مطالبات ايثارگران در قالب پرداخت سهام و دريافت تعهد از آنان، در نامه اي به رئيس جمهور، خواستار اجراي دقيق قانون بودجه و پرداخت نقدي مطالبات ايثارگران در واپسين روزهاي کاري دولت شدند. اقدامي که به گفته نمايندگان، غيرقانوني و تخلف از قانون است. به گزارش ايسنا 160نفر از نمايندگان مجلس در نامه اي خطاب به رئيس جمهور خواستار پرداخت مطالبات ايثارگران مطابق قانون بودجه 92شدند. دراين نامه آمده است: همان گونه که مستحضريد بر اساس بند 12 27 قانون بودجه سال 92، دولت به فروش نقدي و قسطي سهام فروش قطعي نرفته سهام شرکت مادرتخصصي صنايع پتروشيمي خليج فارس و واريز وجوه به حساب و درآمد عمومي مکلف است.همچنين بر اساس بند 1 27 دولت به صراحت به واريز منابع ناشي از فروش سهام به حساب و درآمد عمومي مکلف است تا بر اساس وجوه حاصله از اين بند و ساير بندهاي مرتبط کليه مطالبات ايثارگران را پرداخت کند.بر اساس گزارش هاي رسيده و بر اساس مستندات دولت و بنياد شهيد به استناد بند 1 3 24 قانون بودجه سال 91، مطالبات ايثارگران عزيز را در قالب تعهدنامه اي به بانک دي واگذار تا از اين طريق مطالبات را پرداخت کنند.از آنجا که اين امر پس از ابلاغ قانون بودجه انجام مي شود بيانگر تعارض با قانون بودجه بوده و لازم است اصلاح شود و از اخذ تعهدنامه از ايثارگران مبني بر پرداخت برخي مطالبات از طريق سهام خودداري و براي پرداخت مطالبات ايثارگران مطابق مفاد قانون بودجه 92 به شکل نقدي اقدام کنند."

احتمال طرح شکايت از بنياد شهيد

غلامعلي جعفر زاده ايمن آبادي سخنگوي فراکسيون ايثارگران مجلس در گفت وگو با خراسان از احتمال طرح شکايت مجلس از بنياد شهيد و امور ايثارگران خبر داد و به خراسان گفت:بنياد شهيد و امور ايثارگران و در راس آن دولت در خصوص اجراي قانون بودجه 92 تخلف کرده است. وي تصريح کرد:مجلس در قانون بودجه سال گذشته پرداخت مطالبات ايثارگران را در قالب پرداخت سهام تعيين کرده بود اما به دليل مشکلات موجود در قانون بودجه 92پرداخت مطالبات را به شکل نقدي تعيين کرد و مقرر شد همه مطالبات ايثارگران نقدي پرداخت شود. با اين حال و با وجود فروش سهام شرکت صنايع پتروشيمي خليج فارس توسط دولت و واريز مبلغ حاصل از فروش اين شرکت به خزانه دولت،بنياد شهيد و امور ايثارگران حاضر به پرداخت مطالبات ايثارگران به شکل نقدي نيست ودر اقدامي غير قانوني از ايثارگران تعهد محضري براي دريافت مطالبات در قالب سهام در يافت کرده است. وي خاطر نشان کرد: در صورت تمکين نکردن از قانون توسط بنياد شهيد و امور ايثارگران و بازپس ندادن تعهد نامه هاي محضري اخذ شده از ايثارگران،مجلس از اين نهاد شکايت و حقوق ايثارگران را از طريق مراجع قضايي پيگيري خواهد کرد. وي در خصوص ميزان مطالبات ايثارگران نيز گفت:بنياد شهيد و امور ايثارگران ميزان مطالبات را 6هزار و 800ميليارد تومان اعلام کرده و براي پرداخت آن درخواست بودجه داده بود که پس از بررسي کارشناسي در کميسيون تلفيق مجلس ميزان دقيق مطالبات ايثارگران کمي بيشتر از 4هزار ميليارد تومان برآورد و در قانون بودجه براي آن اعتبار درنظر گرفته شد.

واگذاري سهام به جاي مطالبات ايثارگران غيرقانوني است

مجتبي رحماندوست نايب رئيس فراکسيون ايثارگران مجلس نيز در گفت وگو با خراسان اقدام اخير بنياد شهيد و امور ايثارگران را خلاف قانون بودجه 92کشور دانست و گفت:نمايندگان هنگام تصويب قانون بودجه بر نقدي بودن پرداخت مطالبات ايثارگران تاکيد کردند تا از ايجاد هرگونه مشکل براي اين عزيزان جلوگيري شود،با اين حال دولت در اقدامي غير قانوني برخلاف قانون بودجه کشور مطالبات ايثارگران را در قالب سهام،پرداخت کرده است.وي مطالبات ايثارگران را در قالب مواد 94تا 99قانون بودجه دانست و گفت:پرداخت کمک هزينه مسکن،پرداخت هزينه هاي دانشگاهي،هزينه هاي درماني و حقوق معوقه ايثارگران بر اساس قانون برعهده دولت گذاشته شده است و بنياد شهيد و امور ايثارگران مکلف به پرداخت نقدي آن به ايثارگران است. ضرغام صادقي عضو فراکسيون ايثارگران با بيان اين که پرداخت مطالبات ايثارگران به صورت واگذاري سهام و دريافت تعهدنامه در تقابل و تضاد با نص صريح قانون است به خراسان گفت: متاسفانه بنياد شهيد و امور ايثارگران در عمل به قانوني که سال ۸۹ مصوب شد، سليقه اي عمل کرده است و با تهيه فرمي از ايثارگران تعهد مي گيرد تا مطالبات خودرا به شکل سهام دريافت کنند و ديگر درباره اين مطالبات ادعايي نداشته باشند. درحالي که اين مسئله جايگاه قانوني ندارد.

۳ درخواست نمايندگان از رئيس جمهور

اين نماينده مجلس سهم مطالبات ايثارگران را ۴۳۰۰ميليارد تومان اعلام کرد و افزود: حدود ۱۶0 نفر از نمايندگان مجلس خواستار اجراي بند ۱۲-۲۷ و ۱-۲۷ قانون بودجه سال ۹۲ از سوي رياست جمهوري شده اند و در نامه درخواستي خود ۳ مطالبه جدي را مطرح کرده اند: تسريع در پرداخت مطالبات ايثارگران و اجراي بندهاي ۱۲-۲۷ و ۱-۲۷ ، پرداخت مطالبات به صورت نقدي و جلوگيري از اخذ تعهد از ايثارگران مبني بر اين که با دريافت سهام ادعايي در مورد مطالبات خود نداشته باشند و مطالبات خود را به صورت سهام بگيرند.صادقي ادامه داد: پيشنهاد دولت در ابتدا اين بود که ديون خود را به چند گروه از جمله ايثارگران به شکل سهام و به صورت يکسان به تمام گروه ها پرداخت کند، مجلس در برابر اين پيشنهاد، پرداخت مطالبات به ايثارگران را به شکل نقدي و پرداخت ديون را براساس يک جدول مشخص تعيين کرد که در آن، پرداخت به شکل سهام و دريافت تعهد از ايثارگران اصلاً مطرح نشده است.در همين رابطه اسماعيل کوثري، ديگر رئيس فراکسيون ايثارگران نيز به خراسان گفت: مصوبه مربوط به نحوه پرداخت مطالبات ايثارگران از ابتدا مصوبه مناسبي نبود ولي به گمان اين که مطالبات آن ها سريع تر پرداخت مي شود، مصوب شد ولي شيوه واگذاري سهام در عمل جواب نداد.اين نماينده مجلس افزود: در اجراي اين شيوه ۲ نکته وجود دارد يکي تمايل نداشتن ايثارگران به دريافت سهام به جاي مطالبات و ديگر اين که سهامي که در نظر گرفته شده است ارزش و اعتبار مناسبي ندارد.کوثري بروز اين مسائل را ناشي از ناکارآمد بودن مصوبه دانست که بايد اصلاح شود و خاطرنشان کرد: واگذاري سهام به جاي مطالبات هر روز با اعتراض هاي بيشتري روبه رو مي شود.وي تاکيد کرد: اگر امسال اصلاح اين مصوبه عملي نشود، سال ديگر آن را قانوني مي کنيم.سيدمرتضي حسيني يکي ديگر از نمايندگان مجلس نيز از عملي نشدن مصوبه به شکلي که در قانون تصويب شده است، سخن گفت و به خراسان گفت: در حال حاضر ارتش تمام مطالبات ايثارگران خود را پرداخت کرده است ولي مطالبات ايثارگران سپاه و بسيج پرداخت نشده است. زيرا دولت اعتبار لازم را اختصاص نداده است. وي با اشاره به نامه جمعي از نمايندگان مجلس به رئيس جمهور تصريح کرد: اين نامه تنظيم و ارسال شده است تا اين موضوع را پيگيري کنيم و بتوانيم با قيد دو فوريتي آن، هرچه زودتر اين مشکل را برطرف کنيم.

درخواست زريبافان از احمدي نژاد براي پرداخت نقدي مطالبات ايثارگران

چند روز پيش رئيس بنياد شهيد و امور ايثارگران به منظور پرداخت نقدي مطالبات ايثارگران تا پايان ماه مبارک رمضان، در نامه اي ‌مبلغ سه هزار و ۴۰۰ ميليارد تومان را از رياست جمهوري خواستار شد. به گزارش ايرنا در نامه مسعود زريبافان با اشاره به دستور رئيس جمهور درباره پرداخت مطالبات ناشي از ماده ۱۳مربوط به آزادگان خطاب به احمدي نژاد آمده است: همه ايثارگران دريافت مطالبات معوقه خود را به صورت نقدي خواستار هستند، اما در قوانين بودجه سنوات اخير، همه مطالبات معوقه از محل سهام شرکت هاي دولتي پيش بيني شده و رديف بودجه اي خاصي براي پرداخت نقدي اين مطالبات منظور نشده است. در اين نامه با اشاره به بند ۱۲-۲۷ که توسط مجلس شوراي اسلامي به لايحه بودجه سال ۹۲ افزوده شده ، به مشکل بزرگ فروش سهام پتروشيمي خليج فارس و تأديه مطالبات معوقه ايثارگران اشاره شده است. زريبافان در اين نامه با اشاره به اين مطلب که صدور چنين دستوراتي موجب ايجاد سوء تفاهم در جامعه ايثارگران نسبت به خادمين خود شده است، افزود: ممکن است اين تفکر پيش آيد که نکند خداي ناکرده، خادمين خانواده معظم شهدا و ايثارگران در انجام تکاليف خود قصور کرده اند؛ در صورتي که اين جانب طي 4سال گذشته از هيچ کوششي به خصوص درباره پيگيري مطالبات معوقه آنان فروگذار نکرده ام .

نوشته شده توسط کمیته فرهنگی در |  لینک ثابت   •